Dotácie BSK


Bratislavský samosprávny kraj v roku 2016 finančne podporil tieto projekty:

 

DFF – Detské krojované slávnosti vo Veľkých Levároch sumou 1350,- €

Habánsky hodový jarmok sumou 880,-

Podpora DFS Leváranek – materiálové vybavenie sumou 1620,- €

Scénické osvetlenie javiska v kultúrnom dome vo Veľkých Levároch sumou 5000,- €