Dotácie

Obec Veľké Leváre získala v rámci  Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy  pre rok 2017 finančnú podporu na tieto projekty:

"DFF - Detské krojované slávnosti vo Veľkých Levároch"  - 1 000,00 €

"Habánsky hodový jarmok" – 1000,00 €

"Technika na ozvučenie kultúrno-spoločenských podujatí (lepší zvuk - lepšie počuť)" – 2000,00 €

„Športové aktivity v obci Veľké Leváre – materiálové vybavenie“ – 900,00€Bratislavský samosprávny kraj v roku 2016 finančne podporil tieto projekty:

 

DFF – Detské krojované slávnosti vo Veľkých Levároch sumou 1350,- €

Habánsky hodový jarmok sumou 880,-

Podpora DFS Leváranek – materiálové vybavenie sumou 1620,- €

Scénické osvetlenie javiska v kultúrnom dome vo Veľkých Levároch sumou 5000,- €